Om prosjektet

Oslo 1324 er et kompetanseutviklingsprosjekt laget i samarbeid mellom Oslo ladegård, NIKU og Tidvis Utvikling AS. Dette er et pilotprosjekt som undersøker hvordan vi på sikt kan lage en digital opplevelse som formidler hvordan en større del av middelalder-Oslo kan ha vært. Her har vi gjenskapt to bygg og et gatemiljø. Disse er basert på arkeologiske utgravinger utført i 2017 og 2018. Bygningenes utseende er basert på oppdatert, faglig kunnskap om arkitektur og byggeskikk i Norge i samme periode.

Musikk av Øyonn Groven Myhren og Sverre Jensen.

Ønsker du mer informasjon om utgravingen og se noen av gjenstandsfunnene kan du lese NIKUs blogginnlegg om Bispeallmenningen.

Vil du vite mer?

Her er noen nyttige linker til deg som ønsker å lære mer om Oslo i middelalderen:

Se arkeologenes videoer av utgravingen av Bispegata i Oslo.

Her kan du se fotogrammetri av noe av det som har blitt utgravd de siste år i forbindelse med nye Follobanen.