Oppgaver for VGS 2

Elevene skal utforske hvordan Oslo kan ha sett ut i middelalderen, og svare på spørsmål som både går direkte på den digitale rekonstruksjoen og som er mer generelt rettet mot norsk middelalder.

Relevante kompetansemål historie VG2 studiespes.: (nye kompetansemål kommer i august 2021)

  • Bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
  • Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn
  • Gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
  • Presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
  • Gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
  • Undersøk på internett og i læreboka, og finn ut av følgende spørsmål; når ble Norge et kristent land? Hvordan var maktforholdet mellom kirke og kongemakt gjennom middelalderen?
  • Gå en runde i den digitale middelalderbyen. Hvilke teknologiske og arkitektoniske forskjeller legger du merke til mellom dagens samfunn og den digitale middelalderbyen?
  • Oslo var en viktig handelsby i middelalderen. Undersøk på internett og finn ut hva som var de viktigste handelsvarene som gikk inn og ut av byen.

Bruk følgende lenker for å gå til opplevelsen: